بارگذاری

تکنولوژی های مدرن

تکنولوژی های مدرن

 ما در کارگاه چوبی بلوط همواره سعی کرده ایم از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه های مختلف کار خود آشنا باشیم و در طراحی و ساخت پروژه های خود از آنها بهره ببریم به عنوان مثال استفاده از یراق آلات جدید و کارآمد برای بهبود ساخته‌های خود بهره برده ایم و در این زمینه همواره مشاوره و راهنمایی به کارفرما های خود ارائه کرده ایم.